STICHTING DEKEN VAN MIERT PENNING

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een begrip geworden, maar was en is geen vanzelfsprekendheid. Stichting Deken van Miert Penning neemt de maat en kent een tweeledige doelstelling: het dienen van maatschappelijke goede doelen en op zoek gaan naar de ‘iconen’ van Veghel. Dit zijn personen en organisaties die unieke betekenis gaven of geven aan de Veghelse gemeenschap. Zij namen of nemen een unieke verantwoordelijkheid op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Deze iconen eren we met de tweejaarlijkse uitreiking van de Deken van Miert Penning.

Het toekennen van de eer en de uitreiking van de penning vindt plaats tijdens een uniek Deken van Miert Penning Gala. Een economisch en maatschappelijk geëngageerd event van, voor en door Veghel. De opbrengst zal worden bestemd aan een lokaal belangrijk maatschappelijk doel.PERSBERICHT | dinsdag 22 maart 2022

Reserves aangewend voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Stichting deken van Deken van Miert Penning stelt preview borrel uit

VEGHEL – Het bestuur van de Stichting Deken van Miert Penning heeft ervoor gekozen om haar reserves in te zetten voor de opvang van vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde Oekraïne. Dat betekent dat de derde editie van het Deken van Miert Penning Gala, oorspronkelijk gepland voor 30 oktober 2020 en uitgesteld door de coronapandemie, ook dit jaar niet doorgaat. Na het uitstel van de editie in 2020 stond een nieuwe editie gepland voor voorjaar 2023, met een preview-event in de loop van dit jaar. “In het licht van de huidige ontwikkelingen in Oekraïne kiezen wij er echter voor om de beschikbare reserves aan te wenden voor de opvang en het algemeen welzijn van de vluchtelingen”, zegt voorzitter Elsbeth Slippens. “Geheel in de geest van de door Deken van Miert opgerichte orde Zusters Franciscanessen.” Diverse activiteiten De beschikbare gelden zullen worden ingezet voor verschillende activiteiten ten behoeve van de vluchtelingen. “Zo denken we bijvoorbeeld aan dans, sport en muziekles”, aldus bestuurslid Ron van Zelst. “Maar in overleg met de verantwoordelijke instanties gaan we de invulling de komende tijd nog nader bepalen.” Ondersteuningsfonds Intussen is de gemeente Meierijstad benaderd door diverse bedrijven in de regio. Van Zelst: “De bedrijven hebben de gemeente gevraagd of er eventueel een ondersteuningsfonds is in de regio. Bij de stichting Deken van Miert Penning is zodoende het verzoek van de gemeente binnengekomen of wij daarin kunnen faciliteren. Voor meer informatie hierover kunnen bedrijven terecht bij onze penningmeester Frank van Halteren, door een mail te sturen aan info@dekenvanmiertpenning.nl".

VEGHEL: EEN KORT HISTORISCH PERSPECTIEF

Veghel, "… een groot en bloeiend handelsdorp, het schoonste van Peelland, liggende zeer vermakelijk aan rivier de Aa …", aldus het Aardrijkskundig Woordenboek in het begin van de 19e eeuw.

In vele opzichten een belangrijke eeuw voor de ontwikkeling van ons Veghel. Mede door de aansluiting op de Zuid-Willemsvaart, de aanleg van een eigen binnenhaven in 1825 en de komst van een spoorweg werd Veghel nog meer een strategisch gelegen centrum voor handel, industrie en nijverheid. Daarbij beschikte juist de gemeente Veghel over een opmerkelijk gunstige arbeidsmoraal en vele bereidwillige en samenwerkende handen.

WIE WAS DEKEN VAN MIERT?

Die onstuimige 19e-eeuwse ontwikkeling had echter ook haar sociaal-maatschappelijke gevolgen. De deken pastoor Bernardinus Johannes van Miert (1801-1870) onderkende de noodzaak voor goede zorg en onderwijs voor de Veghelse bevolking. Hij vroeg de bisschop om hulp in de vorm van een aantal zusters en richtte in 1844 de Congregatie der Franciscanessen op. Daarmee staat deken Van Miert aan de basis van de georganiseerde zorg voor zieken en hulpbehoevenden en van het basisonderwijs in Veghel.

In de daaropvolgende ‘rijke roomse’ jaren steeg zijn kerkelijke loopbaan in aanzien. Van Miert werd benoemd tot deken van het district Helmond, geheim kamerheer van Z.H. paus Pius IX en kanunnik van de Sint-Jan in Den Bosch. Voor Veghel nam hij architect Pierre Cuijpers in de arm voor de bouw van de nieuwe Sint-Lambertuskerk in 1858, ‘mijn kathedraal’, zoals Van Miert het noemde.

Dit alles heeft deken Van Miert er nooit toe gebracht om Veghel te verlaten. Hij stierf er op 2 juni 1870 en bij zijn dood werd hij ‘De eer en glorie van Veghel’ genoemd omdat hij zoveel voor Veghel heeft betekend. Deken Van Miert mag met recht een historisch ‘icoon’ van en voor Veghel worden genoemd.

HET DEKEN VAN MIERT PENNING GALA

Preview-event voorjaar 2022
3e Deken van Miert Penning Gala vindt plaats in het voorjaar van 2023.

De derde editie van het Deken van Miert Penning Gala wordt verplaatst naar het voorjaar van 2023 i.v.m. COVID-19. De locatie en de inhoud gaan veranderen. En om u opgewarmd te houden en de gedachte van Deken van Miert uit te blijven dragen organiseren we in het voorjaar van 2022 een preview-event.

Zodra er meer bekend is laten wij van ons horen.

De editie van 26 oktober 2018

We blikken terug op een geslaagde tweede editie van het Deken van Miert Penning Gala. Een sfeervolle avond waarin topambiance, topcatering, topentertainment, topkavels en een toppubliek samenkwamen op een unieke locatie. Dat kan alleen in Veghel. Veertig tafels en vierhonderd gasten met een gemeenschappelijk doel: sociaaleconomisch en maatschappelijk betrokken en trots zijn. Trots zij we op Vanderlande die de waardevolle Deken van Miert Penning in ontvangst heeft genomen.

De volledige opbrengst van het evenement en de belevenisveiling wordt besteed aan Natuurspeelpark Deken van Miert in het Julianapark in Veghel en het restauratiefonds van de Sint Lambertuskerk. Bekijk hier het Videoverslag

Onze partners voor de tweede editie van het Deken van Miert Penning Gala

Sligro Food Group, HOBIJ, Vanderlande Industries, Bek 1 op 1 publiceren, New Brand Activators, Rabobank Uden-Veghel, Vast&Goed, Maison van den Boer, Familie Van Eerd, ASV, Rüttchen, Jumbo Supermarkten, HLB Van Daal, OZMO Cloud Communications, ING, Zenzo, Bouwbedrijf Van de Ven, IBN, Mars Nederland, Gemeente Meierijstad, Van de Beeten, Zanten, Swinkels Family Brewers, Staalbouw Hendriks, Hutten, Verano, roem events, Trendsetters, FysioMaatwerk, Leenders Architecten, Janssen & Janssen, Scanshare Solutions, Teugel Resort Uden, Fransen + Kanters, ROC De Leijgraaf, Brugmans Vloeren, Koflexwerk, ArteSoffitta, Actor Notarissen, Van Leiden Interieurs, WDP, Bestuur Franciscusparochie, Uitgeverij Talvi, Douwe Egberts, Stage Entertainment, KNVB, Kosters Lambertuskerk, Bijl- Van Urk Masters Paintings, The Duke, Claassen Uitvaartzorg, Marc van Kessel en BBF, Eyeweb, Familie Sondag, Mevr. M. van Heeswijk, Dhr. A. Velthausz, Dhr. M. van Kessel, Dhr. R. Bastiaanse, Dhr. W. Van de Donk, en alle vrijwilligers en donateurs.

Een terugblik op editie 2016

Het middenschip van onze prachtige Sint-Lambertuskerk was 14 oktober 2016 het decor voor een bijzondere gala-avond voor zakelijk-maatschappelijk Veghel: het Deken van Miert Penning Gala. Het was een avond waar topambiance, topcatering, topentertainment en een toppubliek elkaar ontmoetten. Aan 40 tafels namen 400 gasten plaats die getuigen waren van de winnaar van de allereerste ‘Deken van Miert Penning’: Mars. De opbrengst van editie 2016 is geheel bestemd voor de financiering van een rolstoelbus voor Veghelse zorginstanties en aan het Restauratiefonds Sint-Lambertuskerk.

Bekijk hier het fotoverslag

STICHTINGSDOEL

Stichting Deken van Miert Penning kent een tweeledige doelstelling: het dienen van maatschappelijke goede doelen en op zoek gaan naar de ‘iconen’ van Veghel. Personen en organisaties die unieke betekenis gaven of geven aan de Veghelse gemeenschap en unieke verantwoordelijkheid namen of nemen op sociaal-maatschappelijk gebied en op economisch gebied; dat is de maatstaf voor de Deken van Miert Penning, die we eren met de tweejaarlijkse uitreiking van de Deken van Miert Penning.

Het toekennen en benoemen van de eer en de uitreiking van de penning vindt tijdens een uniek Deken van Miert Penning Gala. Een economisch en maatschappelijk geëngageerd event van, voor en door Veghel waarvan tevens de opbrengst zal worden bestemd aan een lokaal belangrijk maatschappelijk doel. Voor editie 2016 was de opbrengst van het gala geheel bestemd voor de financiering van een rolstoelbus voor Veghelse zorginstanties en aan het Restauratiefonds Sint-Lambertuskerk.

In 2021 vindt de derde editie van het Gala plaats. Een lokaal goed doel wordt nog gekozen. Zodra hierover meer bekend is informeren wij u.

UW AANWEZIGHEID

Het reserveren van een tafel voor de derde Deken van Miert Penning Gala is mogelijk zodra de datum bekend is. Dat wordt het voorjaar van 2023. Wilt u graag deelnemen aan het preview-event in het voorjaar van 2022? Dat is geweldig, u bent van harte welkom. Maak uw interesse bij Paul van Dieperbeek kenbaar en wij nemen contact met u op zodra aanmelding mogelijk is.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het bestuur via sales@dekenvanmiertpenning.nl of per telefoon met Elsbeth Slippens-Heuver via 06-16082363.

CONTACT

Wilt u meer weten over Stichting Deken van Miert Penning?
Of heeft u vragen over het gala of het reserveren van een tafel?

Heeft u een kavel te vergeven voor de veiling die wordt gehouden tijdens
het Deken van Miert Penning Gala of wilt u een vrije gift doneren?

Neemt u dan contact op met Paul van Dieperbeek

sales@dekenvanmiertpenning.nl