STICHTING DEKEN VAN MIERT PENNING

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een begrip geworden, maar was en is geen vanzelfsprekendheid. Stichting Deken van Miert Penning neemt de maat en kent een tweeledige doelstelling: het dienen van maatschappelijke goede doelen en op zoek gaan naar de ‘iconen’ van Veghel. Dit zijn personen en organisaties die unieke betekenis gaven of geven aan de Veghelse gemeenschap. Zij namen of nemen een unieke verantwoordelijkheid op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Deze iconen eren we met de tweejaarlijkse uitreiking van de Deken van Miert Penning.

Het toekennen van de eer en de uitreiking van de penning vindt plaats tijdens een uniek Deken van Miert Penning Gala. Een economisch en maatschappelijk geëngageerd event van, voor en door Veghel. De opbrengst zal worden bestemd aan een lokaal belangrijk maatschappelijk doel.

Lees ook het artikel Stichting Deken van Miert Penning steunt natuurspeelplek

VEGHEL: EEN KORT HISTORISCH PERSPECTIEF

Veghel, "… een groot en bloeiend handelsdorp, het schoonste van Peelland, liggende zeer vermakelijk aan rivier de Aa …", aldus het Aardrijkskundig Woordenboek in het begin van de 19e eeuw.

In vele opzichten een belangrijke eeuw voor de ontwikkeling van ons Veghel. Mede door de aansluiting op de Zuid-Willemsvaart, de aanleg van een eigen binnenhaven in 1825 en de komst van een spoorweg werd Veghel nog meer een strategisch gelegen centrum voor handel, industrie en nijverheid. Daarbij beschikte juist de gemeente Veghel over een opmerkelijk gunstige arbeidsmoraal en vele bereidwillige en samenwerkende handen.

WIE WAS DEKEN VAN MIERT?

Die onstuimige 19e-eeuwse ontwikkeling had echter ook haar sociaal-maatschappelijke gevolgen. De deken pastoor Bernardinus Johannes van Miert (1801-1870) onderkende de noodzaak voor goede zorg en onderwijs voor de Veghelse bevolking. Hij vroeg de bisschop om hulp in de vorm van een aantal zusters en richtte in 1844 de Congregatie der Franciscanessen op. Daarmee staat deken Van Miert aan de basis van de georganiseerde zorg voor zieken en hulpbehoevenden en van het basisonderwijs in Veghel.

In de daaropvolgende ‘rijke roomse’ jaren steeg zijn kerkelijke loopbaan in aanzien. Van Miert werd benoemd tot deken van het district Helmond, geheim kamerheer van Z.H. paus Pius IX en kanunnik van de Sint-Jan in Den Bosch. Voor Veghel nam hij architect Pierre Cuijpers in de arm voor de bouw van de nieuwe Sint-Lambertuskerk in 1858, ‘mijn kathedraal’, zoals Van Miert het noemde.

Dit alles heeft deken Van Miert er nooit toe gebracht om Veghel te verlaten. Hij stierf er op 2 juni 1870 en bij zijn dood werd hij ‘De eer en glorie van Veghel’ genoemd omdat hij zoveel voor Veghel heeft betekend. Deken Van Miert mag met recht een historisch ‘icoon’ van en voor Veghel worden genoemd.

HET DEKEN VAN MIERT PENNING GALA

Een terugblik op editie 2016

Het middenschip van onze prachtige Sint-Lambertuskerk was 14 oktober 2016 het decor voor een bijzondere gala-avond voor zakelijk-maatschappelijk Veghel: het Deken van Miert Penning Gala. Het was een avond waar topambiance, topcatering, topentertainment en een toppubliek elkaar ontmoetten. Aan 40 tafels namen 400 gasten plaats die getuigen waren van de winnaar van de allereerste ‘Deken van Miert Penning’: Mars. De opbrengst van editie 2016 is geheel bestemd voor de financiering van een rolstoelbus voor Veghelse zorginstanties en aan het Restauratiefonds Sint-Lambertuskerk.

Wij danken onze tafelheren en –dames van 2016: Sligro, Boley Openhaarden, Estivo Moda, HOBIJ, Vanderlande Industries, BSU, HLB van Daal & Partners, Nagtzaam Accountants, ABN AMRO Meespierson, ASV, Maison van den Boer, Joanknecht & Van Zelst, Bouwbedrijf van de Ven, Hutten, Verano, Bouwcenter Veghel, WeDo Advocaten, Jumbo, Van Lanschot Bankiers, Nouvion, WIM, Mars, Eurobad van Heugten, Unicom, IBN, Gerrits & Van Gulick, Bernhaege Advocaten, Witlox Van den Boomen, Rüttchen Veghel, Rabobank, Bek 1 op 1 publiceren, New Brand Activators en vele anderen.

Bekijk hier het fotoverslag

STICHTINGSDOEL

Stichting Deken van Miert Penning kent een tweeledige doelstelling: het dienen van maatschappelijke goede doelen en op zoek gaan naar de ‘iconen’ van Veghel. Personen en organisaties die unieke betekenis gaven of geven aan de Veghelse gemeenschap en unieke verantwoordelijkheid namen of nemen op sociaal-maatschappelijk gebied en op economisch gebied; dat is de maatstaf voor de Deken van Miert Penning, die we eren met de tweejaarlijkse uitreiking van de Deken van Miert Penning.

Het toekennen en benoemen van de eer en de uitreiking van de penning vindt tijdens een uniek Deken van Miert Penning Gala. Een economisch en maatschappelijk geëngageerd event van, voor en door Veghel waarvan tevens de opbrengst zal worden bestemd aan een lokaal belangrijk maatschappelijk doel. Voor editie 2016 was de opbrengst van het gala geheel bestemd voor de financiering van een rolstoelbus voor Veghelse zorginstanties en aan het Restauratiefonds Sint-Lambertuskerk.

Op 26 oktober 2018 vindt het volgende Gala plaats. De opbrengst van deze avond komt o.a. ten goede aan de natuurspeelplek in Veghel.

RESERVEER ALVAST UW TAFEL VOOR 2018

Het Deken van Miert Penning Gala biedt plaats aan 40 tafels à 10 personen. Vanwege de grote interesse, is het aan te raden alvast een tafel te reserveren via onderstaand E-mail of belt u met Paul van Dieperbeek, telefoon 06-41 28 55 50

Indien u ons doel wilt steunen, maar geen tafel voor het evenement wenst, kunt u een vrijblijvende donatie doen NL17 RABO 0304 4168 86, t.n.v. Stichting Deken van Miert.

sales@dekenvanmiertpenning.nl

CONTACT

Wilt u meer weten over Stichting Deken van Miert Penning?
Of heeft u vragen over het reserveren van een tafel?

Heeft u een kavel te vergeven voor de veiling die wordt gehouden tijdens
het Deken van Miert Event of wilt u een vrije gift doneren?

Neemt u dan contact op met Paul van Dieperbeek

sales@dekenvanmiertpenning.nl