STICHTING DEKEN VAN MIERT PENNING

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een begrip geworden, maar was en is geen vanzelfsprekendheid. Stichting Deken van Miert Penning neemt de maat en kent een tweeledige doelstelling: het dienen van maatschappelijke goede doelen en op zoek gaan naar de ‘iconen’ van Veghel. Dit zijn personen en organisaties die unieke betekenis gaven of geven aan de Veghelse gemeenschap. Zij namen of nemen een unieke verantwoordelijkheid op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Deze iconen eren we met de tweejaarlijkse uitreiking van de Deken van Miert Penning.

Het toekennen van de eer en de uitreiking van de penning vindt plaats tijdens een uniek Deken van Miert Penning Gala. Een economisch en maatschappelijk geëngageerd event van, voor en door Veghel. De opbrengst zal worden bestemd aan een lokaal belangrijk maatschappelijk doel.


PERSBERICHT | 8 maart 2023

Het Deken van Miert Penning Gala gaat door

De derde editie van het Deken van Miert Penning Gala, oorspronkelijk gepland voor 30 oktober 2020, gaat plaatsvinden op 8 maart 2024. Door de Corona-pandemie is deze editie telkens uitgesteld. “We denken dat de tijd rijp is om dit bijzondere evenement voor en door Meierijstad weer op te pakken”, aldus het bestuur.

Opvang vluchtelingen

Het bestuur van de Stichting Deken van Miert Penning heeft er in februari 2022 voor gekozen om haar reserves in te zetten voor de opvang van vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde Oekraïne. “In het licht van de huidige ontwikkelingen in Oekraïne kiezen wij er voor om de beschikbare reserves aan te wenden voor de opvang en het algemeen welzijn van de vluchtelingen in Meierijstad”, zegt voorzitter Elsbeth Slippens. “Geheel in de geest van de door Deken van Miert opgerichte orde Zusters Franciscanessen.”

Diverse activiteiten

De beschikbare gelden zijn ingezet voor onder andere de zomervakantie en de laatste activiteiten waren eind oktober. Een bezoek aan de bowlingbaan, het verzorgen van een springkussen achter het klooster, waterspelletjes, parasols, een vriezer die ook twee keer gevuld is met ijsjes, bezoek aan Hullie en Monckey Town. En als klap op de vuurpijl zijn 200 vluchtelingen uit Meierijstad volledig verzorgd naar de Efteling geweest.

8 maart 2024

Vrijdag 8 maart 2024 vindt de derde editie plaats van het Deken van Miert Penning Gala. In een nieuw jasje creëren we weer een netwerkevent in bijzondere sferen. We eren een icoon of organisatie die verdienstelijk is geweest op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak en we dienen een maatschappelijk doel voor Meierijstad.

Tafels reserveren?

Heeft u interesse om dit event bij te wonen dan nemen wij graag contact met u op en bespreken dan graag de mogelijkheden. U kunt uw interesse tonen via sales@dekenvanmiertpenning.nl of door contact op te nemen met een van de bestuursleden die u hier vindt.

VEGHEL: EEN KORT HISTORISCH PERSPECTIEF

Veghel, "… een groot en bloeiend handelsdorp, het schoonste van Peelland, liggende zeer vermakelijk aan rivier de Aa …", aldus het Aardrijkskundig Woordenboek in het begin van de 19e eeuw.

In vele opzichten een belangrijke eeuw voor de ontwikkeling van ons Veghel. Mede door de aansluiting op de Zuid-Willemsvaart, de aanleg van een eigen binnenhaven in 1825 en de komst van een spoorweg werd Veghel nog meer een strategisch gelegen centrum voor handel, industrie en nijverheid. Daarbij beschikte juist de gemeente Veghel over een opmerkelijk gunstige arbeidsmoraal en vele bereidwillige en samenwerkende handen.

WIE WAS DEKEN VAN MIERT?

Die onstuimige 19e-eeuwse ontwikkeling had echter ook haar sociaal-maatschappelijke gevolgen. De deken pastoor Bernardinus Johannes van Miert (1801-1870) onderkende de noodzaak voor goede zorg en onderwijs voor de Veghelse bevolking. Hij vroeg de bisschop om hulp in de vorm van een aantal zusters en richtte in 1844 de Congregatie der Franciscanessen op. Daarmee staat deken Van Miert aan de basis van de georganiseerde zorg voor zieken en hulpbehoevenden en van het basisonderwijs in Veghel.

In de daaropvolgende ‘rijke roomse’ jaren steeg zijn kerkelijke loopbaan in aanzien. Van Miert werd benoemd tot deken van het district Helmond, geheim kamerheer van Z.H. paus Pius IX en kanunnik van de Sint-Jan in Den Bosch. Voor Veghel nam hij architect Pierre Cuijpers in de arm voor de bouw van de nieuwe Sint-Lambertuskerk in 1858, ‘mijn kathedraal’, zoals Van Miert het noemde.

Dit alles heeft deken Van Miert er nooit toe gebracht om Veghel te verlaten. Hij stierf er op 2 juni 1870 en bij zijn dood werd hij ‘De eer en glorie van Veghel’ genoemd omdat hij zoveel voor Veghel heeft betekend. Deken Van Miert mag met recht een historisch ‘icoon’ van en voor Veghel worden genoemd.

HET DEKEN VAN MIERT PENNING GALA

3e Deken van Miert Penning Gala vindt plaats op vrijdag 8 maart 2024.

De derde editie van het Deken van Miert Penning Gala vindt plaats op vrijdag 8 maart 2024. De locatie en de inhoud gaan veranderen, echter het blijft een bijzonder en verrassend netwerkevent.

Zodra er meer bekend is laten wij van ons horen.

De editie van 26 oktober 2018

We blikken terug op een geslaagde tweede editie van het Deken van Miert Penning Gala. Een sfeervolle avond waarin topambiance, topcatering, topentertainment, topkavels en een toppubliek samenkwamen op een unieke locatie. Dat kan alleen in Veghel. Veertig tafels en vierhonderd gasten met een gemeenschappelijk doel: sociaaleconomisch en maatschappelijk betrokken en trots zijn. Trots zij we op Vanderlande die de waardevolle Deken van Miert Penning in ontvangst heeft genomen.

De volledige opbrengst van het evenement en de belevenisveiling wordt besteed aan Natuurspeelpark Deken van Miert in het Julianapark in Veghel en het restauratiefonds van de Sint Lambertuskerk. Bekijk hier het videoverslag

Onze partners voor de tweede editie van het Deken van Miert Penning Gala

Sligro Food Group, HOBIJ, Vanderlande Industries, Bek 1 op 1 publiceren, New Brand Activators, Rabobank Uden-Veghel, Vast&Goed, Maison van den Boer, Familie Van Eerd, ASV, Rüttchen, Jumbo Supermarkten, HLB Van Daal, OZMO Cloud Communications, ING, Zenzo, Bouwbedrijf Van de Ven, IBN, Mars Nederland, Gemeente Meierijstad, Van de Beeten, Zanten, Swinkels Family Brewers, Staalbouw Hendriks, Hutten, Verano, roem events, Trendsetters, FysioMaatwerk, Leenders Architecten, Janssen & Janssen, Scanshare Solutions, Teugel Resort Uden, Fransen + Kanters, ROC De Leijgraaf, Brugmans Vloeren, Koflexwerk, ArteSoffitta, Actor Notarissen, Van Leiden Interieurs, WDP, Bestuur Franciscusparochie, Uitgeverij Talvi, Douwe Egberts, Stage Entertainment, KNVB, Kosters Lambertuskerk, Bijl- Van Urk Masters Paintings, The Duke, Claassen Uitvaartzorg, Marc van Kessel en BBF, Eyeweb, Familie Sondag, Mevr. M. van Heeswijk, Dhr. A. Velthausz, Dhr. M. van Kessel, Dhr. R. Bastiaanse, Dhr. W. Van de Donk, en alle vrijwilligers en donateurs.

Een terugblik op editie 2016

Het middenschip van onze prachtige Sint-Lambertuskerk was 14 oktober 2016 het decor voor een bijzondere gala-avond voor zakelijk-maatschappelijk Veghel: het Deken van Miert Penning Gala. Het was een avond waar topambiance, topcatering, topentertainment en een toppubliek elkaar ontmoetten. Aan 40 tafels namen 400 gasten plaats die getuigen waren van de winnaar van de allereerste ‘Deken van Miert Penning’: Mars. De opbrengst van editie 2016 is geheel bestemd voor de financiering van een rolstoelbus voor Veghelse zorginstanties en aan het Restauratiefonds Sint-Lambertuskerk.

Bekijk hier het fotoverslag

STICHTINGSDOEL

Stichting Deken van Miert Penning kent een tweeledige doelstelling: het dienen van maatschappelijke goede doelen en op zoek gaan naar de ‘iconen’ van Veghel. Personen en organisaties die unieke betekenis gaven of geven aan de Veghelse gemeenschap en unieke verantwoordelijkheid namen of nemen op sociaal-maatschappelijk gebied en op economisch gebied; dat is de maatstaf voor de Deken van Miert Penning, die we eren met de tweejaarlijkse uitreiking van de Deken van Miert Penning.Het toekennen en benoemen van de eer en de uitreiking van de penning vindt tijdens een uniek Deken van Miert Penning Gala. Een economisch en maatschappelijk geëngageerd event van, voor en door Veghel waarvan tevens de opbrengst zal worden bestemd aan een lokaal belangrijk maatschappelijk doel. Voor editie 2016 was de opbrengst van het gala geheel bestemd voor de financiering van een rolstoelbus voor Veghelse zorginstanties en aan het Restauratiefonds Sint-Lambertuskerk.

In 2024 vindt de derde editie van het Gala plaats. Een lokaal goed doel wordt nog gekozen. Zodra hierover meer bekend is informeren wij u.

UW AANWEZIGHEID

Het reserveren van een tafel voor het derde Deken van Miert Penning Gala op 8 maart 2024 is mogelijk. Maak uw interesse bij Paul van Dieperbeek kenbaar en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Paul is te bereiken via sales@dekenvanmiertpenning.nl Heeft u nog meer of andere vragen dan kunt u contact opnemen met het bestuur via info@dekenvanmiertpenning.nl of per telefoon met Elsbeth Slippens-Heuver via 06-16082363.

CONTACT

Wilt u meer weten over Stichting Deken van Miert Penning?
Of heeft u vragen over het gala of het reserveren van een tafel?

Wilt u middelen beschikbaar stellen of een vrije gift doneren?

Neemt u dan contact op met het bestuur dat bestaat uit Elsbeth Slippens, Lisette Brus en Frank van Halteren.

info@dekenvanmiertpenning.nl