ANBI

ANBI

Stichting Deken van Miert Penning (hierna te noemen “De Stichting”) heeft sinds 2015 een ANBI-status. De Stichting zet zich geheel in voor het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit de statutaire doelstelling van De Stichting. Voor donateurs betekent onze ANBI-status dat zij hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Er zijn geen bestuurders binnen De Stichting die een meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van De Stichting. Ale bestuurders zijn conform statuten louter gezamenlijk bevoegd. De bestuurders van De Stichting werken allen onbezoldigd. Onze statuten kunt u hier inzien.

De Stichting heeft een actueel beleidsplan die u hier kunt inzien.

De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen die horen bij de ANBI-status. Hieruit blijken alle kosten en opbrengsten die gemaakt zijn. Onze jaarcijfers kunt u hier inzien. Vanwege Corona zijn er de afgelopen jaren amper activiteiten geweest. In 2024 zijn nieuwe activiteiten gepland om wederom een evenement te organiseren om fondsen te werven ten behoeve van onze doelstelling.

Middels deze link kunt u De Stichting vinden in het ANBI-register van De Belastingdienst.

Hier vindt u aanvullende informatie voor onze ANBI-status op een rijtje:

Need Help To Maximize Your Business?

Reach out to us today and get a complimentary business review and consultation.